Kako razviti motivaciju?


Često čujemo koliko je važno biti motiviran da se postigne ono što se planira. U psihologiji i filozofiji motivacija podrazumijeva unutarnja stanja koja usmjeravaju organizam prema određenim ciljevima ili metama. To su impulsi koji pokreću osobu da izvrši određene radnje i ustraje u njima sve do postignuća.

Različite škole psihologije imaju različite teorije odakle proizlazi motivacija i njezin utjecaj na ponašanje.
Koje stvari možete učiniti da povećate svoju motivaciju?

Prvo i najvažnije je znati da mi kao ljudi razmišljamo u slikama i da kad imamo jasnu sliku onoga što želimo, ostali koraci gotovo dolaze sami. Kad je netko u stanju niske motivacije znači da slike koje ima u svom umu nisu slike cilja, već slike drugih stvari, slike distrakcije. Ono što odmah trebate učiniti je jednostavno promijeniti slike.

Na primjer, zatvorite oči i počnite vizualizirati kao da ste već u posjedu cilja. Naše se tijelo ne kreće ako ne prima naredbe od našeg uma i kad stavimo slike onoga što želimo i počnemo se osjećati emocionalno uzbuđeno, tijelo prelazi u akciju. Navikli smo misliti da svojom snagom volje možemo postići sve a u stvari ono što nas pokreće su slike koje stavljamo pred oči koristeći sposobnost imaginacije.

IMAGINACIJA igra mnogo važniju ulogu u našem životu nego što većina nas shvaća . Kao što je već prethodno spomenuto imaginacija je važna, ali je ne treba miješati sa svjesnom vizualizacijom. Prije mnogo godina mnogi su sportaši počeli koristiti svjesnu vizualizaciju kako bi poboljšali svoje izvedbe.

“Mašta je najčarobnija, čudesna, nezamislivo
moćna sila koju je svijet ikad upoznao”

Napoleon Hill

Podijelite: