Osobni imidž

Osobni imidž se mijenja i točno je i neizbježno da će onaj tko promijeni svoju sliku o sebi promijeniti i svoju osobnost, ponašanje i okolnosti.

Slika o sebi je ključ osobnosti i ljudskog ponašanja ona utvrđuje granice pojedinačnog postignuća; definira što pojedinac može, a što ne može. Proširite svoju sliku o sebi i proširit ćete "zonu mogućeg".
Osobni imidž baca novo svjetlo na moć "pozitivnog razmišljanja" i što je još važnije objašnjava zašto omogučuje poboljšanje rezultata za neke pojedince, a ne za druge. ("Pozitivno razmišljanje" djeluje samo kada odgovara individualnoj slici o sebi; ono ne može funkcionirati kada nije u skladu sa slikom o sebi). Unutar svakog od nas postoji mentalna slika u koju je utisnut koncept "tko smo".


“Osobni imidž je poput "pretpostavke", osnove ili temelja na kojem se automatski oblikuje vaša cjelovita osobnost, vaše ponašanje, pa čak i okolnosti koje su povezane sa vama.”

Dr. Maxwell Maltz, Psihokibernetika,Psycho-Cybernetics


Servo Mehanizam i ImaginacijaSaznajte više

Podijelite: