Percepcija


Percepcija je proces kojim um pretvara osjetilni unos koji prima putem osjetila u svjesni dojam okoline. Bez želje da to učinimo, s tim percepcijama povezujemo informacije koje smo prethodno pohranili u našem mozgu, informacije koje su rezultat drugih I prijašnjih percepcija. Zato su naše percepcije uvijek interpretacije. Ne vidimo nego interpretiramo.

Svijet opažamo na uglavnom nesvjestan način i ta je percepcija uvjetovana mnogim aspektima, kao što su obiteljska povijest, obrazovanje koje smo stekli ili iskustva koja smo akumulirali tijekom svog života. Sve ove informacije pohranjene su u našoj podsvijesti. Predrasude koje oblikuju naše interpretacije određuju naša iskustva, tjerajući nas da vjerujemo da je ono što opažamo jedina stvarnost. Ključ modifikacije naše percepcije je u osjećajima. Nije ono što nam se događa, već način na koji opažamo „ono“ što nam se događa određuje našu emocionalnu reakciju.

"Promjena se ne događa u vašoj budućnosti,
već u percepciji vaše prošlosti"

Enric Corbera

Praktični primjer

Percepcija je jedna od intelektualnih sposobnosti i kao sve ima dvije suprotnosti, pozitivno i negativno. Način na koji koristimo percepciju određuje naša podsvijest, a to znači da smo veći dio života na automatskom pilotu, ponašamo se u skladu sa navikama gdje naše djelovanje ne zahtijeva da budemo potpuno svjesni onoga što radimo.

Na primjer, kad nam se nešto dogodi, imamo mogućnost da tu situaciju vidimo kao nešto "dobro ili loše", premda u stvari ta situacija nije ni "dobra ni loša", nego je neutralna, naša uvjetovanost je ta koja odlučuje na koji način čemo to vidjeti. Kad smo suočeni sa situacijom koju smatramo nečim "lošim", možemo steći naviku da koristimo zakon suprotnosti i tražimo "pozitivnu" stranu onoga što se dogodilo, to se može činiti teškim, ali ta strana je uvijek tu, puno puta je vrlo skrivena i moramo se potruditi pronaći je.

Autor psihokibernetike dr. Maltz kaže da je potrebno približno 21 dan da se svjesno modificira navika, u tom je razdoblju potrebno biti vrlo usredotočen i svaku situaciju koristiti kao vježbu za potragu pozitivnog.

Kad se osjećate nelagodno zastanite na trenutak i analizirajte svoju percepciju.
• Prestanite se pozicionirati.
• Prestanite donositi osude.
• Prestanite se opravdavati razgovorom o drugima.

Podijelite: