Zašto se baš meni to događa?

Percepcija

Igor Pejin, 21. Veljače 2021.Ljudi su postali uvjereni da je porijeklo svih njihovih problema odvojen od njih i da se nalazi izvana.

Kartezijanski racionalizam koji se počeo širiti od XVI stolječa, izvršio je prevladavajući utjecaj na znanost i znanje do današnjih dana uglavnom u zapadnoj kulturi.

Stoljećima se smatralo da je svemir kao jedan veliki stroj u kojem su materija i duh, tijelo i um smatrani zasebnim entitetima. Na taj smo način došli do uvjerenja da je uzrok svega što se događa izvan nas samih. Takva paradigma nas dovodi u položaj bespomoćnosti, skloni smo osjećati se sretnima ili žrtvama okolnosti, jedna trajna borba za postizanje trajne stabilnosti.

Takvo znanstveno razmišljanje nas je dovelo do konsolidacije dualne svijesti, koja nosi implicitno osnovno uvjerenje: sve je odvojeno i naša psiha ne komunicira s vanjskim svijetom.

Činilo se da se sve može objasniti sa Newtonovim klasičnim zakonima gibanja i da možemo kontrolirati prirodu ako bismo primjenjivali te zakone. Sve se savršeno uklapalo do početka XX stoljeća kada se počeo proučavati svijet subatomskih čestica. Tada je otkriveno da zakoni znanosti i fizike koji su do tada upravljali svijetom nisu jedini zakoni koji se mogu primijeniti.

Osnovni pojmovi kao što su prostor, vrijeme i materija su izgubili sav smisao. Za mnoge, taj nastanak nove paradigme kvantne fizike je značio sjeme svijesti o jedinstvu do tada tipično samo za orijentalnu filozofiju.

U dualnoj svijesti, naša je pažnja usmjerena na misli, budući da se naše egoistično ja poistovjećuje s njima. U dualnosti sve ima početak i kraj i sekvencijalni poredak uzroka i posljedice.

Klasična fizika nastoji razlikovati promatrača od promatranog prostora. Međutim, kvantna fizika dokazuje da je promatrač eksperimenta uvijek aktivni sudionik. Dominacija klasične fizike nas je dovela do pretpostavke da nemamo utjecaja na ono što nam se događa i zbog toga namjeravamo promijeniti naša iskustva kroz vanjske preinake, bilo u okruženju ili u našem ponašanju.

Različiti eksperimenti provedeni na polju kvantne fizike sugeriraju novu paradigmu u kojoj naša svijest ima odlučujuću ulogu. Uzimajući u obzir sve gore navedeno, Bioneuroemoción® nudi resurse sa kojima se ljudi mogu prestati osjećati žrtve onoga što im se događa. Ova vrsta svijesti poziva vas da zaboravite na pokušaj promjene okoliša i usredotočite se na promjenu vaše percepcije o njemu.

Neki zagovornici klasične fizike još uvijek zastupaju znanstveni determinizam sa argumentima da zakoni kvantne fizike djeluju samo na subatomske čestice iako je sve oko nas i svi mi sačinjeni od istih tih subatomskih čestica.


“Svaka nedaća, svaki neuspjeh, svaka bol u srcu sa sobom nosi sjeme jednake ili veće koristi.”

Napoleon Hill

Podijelite:


Ostali članci

5 razloga da upoznate Bioneuroemocion.

01. ožujka 2021.

Naučite samoispitivanje.

19. veljače 2021.

Gdje je usmjerena vaša pažnja?

24. veljače 2021.

Bole li emocije?

25. veljače 2021.

Obiteljske tajne.

28. veljače 2021.